स्वानंद

मराठीतून लिहीण्याचा स्वर्गीय आनंद घेताना...

Thursday, January 19, 2006

तुला माझे हात आवडतात,
मला तुझं हात हातात घेणं आवडतं,
आपल्यालाच कळत असेल का हे
की हातांनाही ते जाणवतं?

5 Comments:

Post a Comment

<< Home