स्वानंद

मराठीतून लिहीण्याचा स्वर्गीय आनंद घेताना...

Friday, January 20, 2006

का?

एका संध्याकाळी तिचा फोन वाजतो.
समोरची व्यक्ती: "हाय टींब टींब टींब"
ती: "हाय, कोण बोलतंय?"
समोरची व्यक्ती: "तू मला ओळखत नाहीस."
ती: "मग काय काम होतं तुमचं माझ्याकडे?"
समोरची व्यक्ती: "सहजच गप्पा मारायला फोन केला."
ती फोन कट करते.
थोड्यावेळाने परत फोन वाजतो.
समोरची व्यक्ती: "हाय टींब टींब टींब"
ती: "हाय, कोण बोलतंय?"
समोरची व्यक्ती: "मी बोलतोय"
ती: "आपलं नाव.."
समोरची व्यक्ती: "टींब टींब टींब"
ती फोन कट करते.
तिला ते नाव नीटसं ऐकू आलेलं नसतं. यापूर्वी कधीतरी तिला निनावी ई-मेल आलेली असतात.(पण तिने ते पाठावणाऱ्याला ओळखलेलं असतं.) तिला त्या व्यक्तिच्या आणि आत्ताच्या नावात साधर्म्य वाटतं. परत त्याचा फोन घायचा नाही म्हणून ती नम्बर स्टोअर करून ठेवते.."सायको" या नावाने.
त्याच रात्री परत तिला "एस एम एस" येतो: "तू टींब टींब टींब गावची आहेस ना?"
ती उत्तर देत नाही.

ती एका नवीन कंपनीमधे कामाला लागते.
तिथे तिचा टीममेट, क्युबिकलमेट तिला पहिला आठवडा खूप मदत करतो.
एक दिवस तिचा फोन नम्बर विचारतो..ती सांगते आणि त्यालाही त्याचा विचारते.
त्याचा नम्बर स्टोअर करताना मोबाईलवर "सायको" लिहून आलेलं बघून तिला खूप मोठा धक्का बसतो. मग तिला एक एक गोष्टी उलगडतात..तिचा इंटर्व्ह्यू फोनवर झालेला असतो आणि पहिल्याच दिवशी तिला त्याने सांगितलेला असतं की त्याने आणि अजुन काही लोकांनी तो घेतला होता..तिने फोनवर ऐकलेलं नावही हेच असतं...ती एक क्षण घाबरते...दुसऱ्या क्षणी तिच्या तळपायाची आग मस्तकात जाते...तरीही ती काहीच करू शकत नाही मनातल्या विचारांच्या वादळाला शांत करण्याशिवाय...

9 Comments:

 • At 2:52 AM, Anonymous Anonymous said…

  Hmmm...Again I am the first person to comment...Good one;)

   
 • At 3:27 AM, Blogger Parikshit said…

  Sad reality in every girl's life. These guys should be shot on the road..

   
 • At 4:53 AM, Blogger Dinesh said…

  good one..

   
 • At 5:50 PM, Blogger Prasanna said…

  Well, it may not be a harrasment. Caller was never given a chance of expressing himself. May be he called to say hello you got the job.

   
 • At 9:18 PM, Anonymous Anonymous said…

  chaan lihila ahes..

   
 • At 5:04 AM, Anonymous Anonymous said…

  Seem to be a beginig of a Love Story...

   
 • At 5:07 AM, Anonymous Anonymous said…

  I would say you have a great mind to start on writting book and if you decide to write one you ar always welcome to my own publication company.....

  Go On... That's an excellent start

   
 • At 5:09 AM, Blogger kiran said…

  he he he...what love can anybody feel for such ppl?

   
 • At 9:38 PM, Blogger Girija said…

  Nice Kiran!!
  Tu changali lekhika aahes!! Me pankha aahe tujhi :)
  keep on writing..
  (haa sagalyacha ekatra reply aahe..)
  "sangeet aani me" best aahe!!

   

Post a Comment

<< Home